ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


เต้นแอโรบิก....ปลอดภัยไม่บาดเจ็บ
โดย..รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

ข้อควรระวังเบื้องต้นในการเต้นแอโรบิก

 1. ไม่ฝึกติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป เพราะยังมีคนส่วนมากเข้าใจว่าฝึกหนักและนานจะได้รับผลดีกว่า
 2. ต้องเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคที่ถูกต้อง ไม่ควรฝึกด้วยท่าการเคลื่อนไหวซับซ้อนมากเกินไป
 3. ถ้ามีการใช้อุปกรณ์ เช่น ลูกน้ำหนัก หรืออุปกรณ์อื่นๆประกอบการเคลื่อนไหว จะต้องระมัดระวังให้มากขึ้น
 4. ก่อนการฝึกทุกครั้งจะต้องอบอุ่นร่างกาย (warm-up) จะต้องทำการยืดเหยียด (Stretching)ให้เพียงพอ
 5. ควรเพิ่มควาหนักของงานทีละน้อย
 6. ไม่ควรยกน้ำหนักที่หนักเกินไป ทำให้ควบคุมตัวเองไม่ได้ จะทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 7. การสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะต้องสร้างให้มีความสมดุลย์เพราะถ้าหากกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงไม่สมดุลย์กัน
  แล้วเป็นสาเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บ
 8. ขณะเต้นแอโรบิกจะต้องไม่กลั้นหายใจ เพราะการหายใจเข้าออกเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการจัดเตรียมออกซิเจน
  ไว้ในกล้ามเนื้อ และการหมุนเวียนภายในปอด
 9. การเต้นแอโรบิกแบบมีแรงกระแทกสูงหรือแรงเกินไป เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อเท้า เข่า และหลัง
 10. จะต้องตั้งจุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายให้ถูกต้อง ไม่หักโหมหรือหวังผลเร็วเกินไป

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้เต้นแอโรบิก

 1. ควรเขียนข้อควรปฏิบัติในการออกกำลังกาย พฤติกรรมการมีสุขภาพดี และวิธีติดตามผลการออกกำลังกาย ว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
 2. ควรเขียนจุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายทั้งระยะสั้นและยาวพร้อมทั้งหาบัดดี้(เพื่อน)ที่มีจุดมุ่งหมายและมีระดับสมรรถภาพใกล้เคียงกัน ร่วมออกกำลังกาย หรือบุคคลในครอบครัวให้การสนับสนุนในการออกกำลังกาย
 3. เลือกกิจกรรมที่ชอบและสามารถช่วยให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายได้และเข้าร่วมทันที
 4. ออกกำลังกายอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 5. หมั่นตรวจร่างกายตัวเองเมื่อต้องการเพิ่มความหนักโดยไม่เพิ่มความหนักเร็วเกิน แรงเกิน หรือนานเกิน
 6. อย่าให้ความรู้สึกที่ว่าตัวเองเคลื่อนไหวไม่ดีทำให้หมดกำลังใจที่จะออกกำลังโดยเปรียบเทียบความสามารถ
  ในการเต้นแอโรบิกกับคนอื่น
 7. สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมสบายในขณะออกกำลัง ที่สำคัญคือ รองเท้าจะต้องเหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 8. ควรออกกำลังหลังรับประทานอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง หรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนอาหาร
 9. อดทน อย่าคาดหวังผลเร็วเกินไป
 10. ระวังอาการที่แสดงถึงการออกกำลังกายหนักเกิน เช่น การหายใจติดขัดเวียนศรีษะ การปวดเสียดและแน่นหน้าอก การเจ็บปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อขาดการควบคุม หรือการเบื่ออาหารอย่างรุนแรง หากมีอาการเหล่านี้ควรหยุดออกกำลังกายและพบแพทย์ทันที
 
 


คู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ