• ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความแข็งแรง-ความอ่อนตัว-Mobility และการเต้นแอโรบิกให้แก่ สมาชิกสมาคมฯ, ผู้นำเต้นแอโรบิก, ผู้นำออกกำลังกาย, และผู้สนใจทั่วไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • ภาพบรรยากาศการอบรมผู้นำเต้นแอโรบิกภาคใต้เมื่อวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชชุมดอกปีบ 3 อาคาร2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 • ภาพบรรยากาศ การอบรมผู้นำแอโรบิกดานซ์ขั้นต้น ประจำปี 2567 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร วันที่ 15-19 ม.ค.2567
 • ภาพบรรยากาศ การจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแอโรบิกดานซ์ และ Moility ให้ความรู้ แก่สมาชิกสมาคม ผู้นำออกกำลังกายและบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-15.00น. ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคกลาง
  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
 • ภาพบรรยากาศ การประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคใต้
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
 • ภาพบรรยากาศ การประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคอีสาน
  ณ เทศบาลอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
 • ภาพบรรยากาศ การประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคเหนือ
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคกลาง
  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
 • บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคใต้
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
  วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566
 • บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคอีสาน
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
 • บรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคเหนือ
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
 • ภาพบรรยากาศ โครงการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายนำออกกำลังกายสู่ชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรผู้นำออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิคที่ดี ระหว่าง วันที่ 24-25 เมษายน 2566 และวันที่ 1-2, 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ สมมาคมแอโรบิกดานซ์ ณ. โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ละมุง จ.ชลบุรี
 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา อบรมวิชาการ "การอบรมผู้นำออกกลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก และการเต้นแอโรบิกเพื่อการแข่งขัน" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ อาคารพลศึกษา (BRU complex) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 • ภาพบรรยากาศ กิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกขั้นต้น ประจำปี 2566 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2 รุ่น วันที่ 6-10 และ 13-17 กุมภาพันธ์.2566
 • การแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี วันที่ 23 มกราคม 2566
 • ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ สมาชิกฯพบปะ ฉลอง วันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ของสมาคมแอโรบิกดานซ์
 • ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การออกกำลังกายของผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบFUSION โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ก.ย. 2565 ณ.เทศบาลบางปู สมุทรปราการ
 • ภาพบรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์ และกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ สมาชิกฯพบปะ สังสรรค์ ในวันคริสมาตร กับกิจกรรม X’mas dance workout
 • ภาพบรรยากาศพิธีแจกรางวัลการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย2563 ระดับภาค และการจัดการแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ของประชาชนทั่วไป และสมาชิกเครือข่ายทั้ง 4 ภูมิภาค ของสมาคมแอโรบิกดานซ์ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ อาคารจันทนยิ่งยง ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 
 • ภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563ของสมาคมแอโรบิกดานซ์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
  สมาคมแอโรบิกดานซ์ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมกติกา การประกอบท่าสำหรับการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ และการเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก ที่สมาคมจัดขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณโรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 
 • ภาพบรรยากาศ ครูหนุ่มกับคลาสพิเศษหลังจากที่ทุกท่านจบคอร์สแอโรบิกขั้นกลาง ประจำปี 2563 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร วันที่ 9-13 มี.ค.2563
   
 • ผอ.กองการกีฬา,หน.กลุ่มงานวิชาการและพัฒนาเทคนิค, หน.กลุ่มงานส่งเสริมกีฬาและหน.ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ร่วมพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิก ระดับต้นของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา
   
 • กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับกลาง ของกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2563 เพื่อยกระดับความรู้ความามารถของผู้เข้ารับการอบรมผู้นำแอโรบิกให้มีความเชียวชาญมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันแอโรบิกนั้นเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีผู้สนใจและเป็นที่นิยมแพร่หลายของคนทุกเพศทุกวัย
   
 • ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 (ภาคใต้) วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
   
 • ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
   
 • ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) วันที่ 20 - 22 กันยายน 2562
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

   
 • ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
  ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

   
 • บรรยากาศ การอบรมเชิงปฎิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิก จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 ณ โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
   
 • บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับต้น ประจำปี 2562 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ทั้ง2รุ่น
  รุ่นที่ 1เมื่อวันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
 
 • บรรยากาศ Medley Dance ร่วมกันเต้น 25 สิงหาคม 2561
   โครงการ บริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม
  (Social Engagement) กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้”
  ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 • บรรยากาศการอบรมเชิงปฎิบัติการ “ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพ ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย” ที่ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 24-26ส.ค.2561
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรเข้าอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ประจำปี 2561 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2รุ่น(รุ่นที่ 1 วันที่ 5-9 มี.ค.2561, รุ่นที่2 วันที่ 19-23 มี.ค.2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานคร และพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิก ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำ การออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
 
 
 • เพื่อนๆ ขาแดนซ์ ผู้นำเต้นแอโรบิก โค๊ช ผู้ฝึกสอน ครู นักกีฬา และผู้สนใจ เข้าอบรมโค๊ช-ผู้ฝึกสอน การเต้นปอมปอม(POM POM) และเชียร์ลีดดิ้ง ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซึ่งจัดการอบรมให้โดยสมาคมเชียร์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 17 มี.ค.2561 และวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2561
  ณ. ห้าง Terminal 21 โคราช จ.นครราชสีมา เวลา 9.00 – 16.00 น.
   
 • สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก
  ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
   
 • บรรยากาศเพื่อนๆผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ โค๊ช ครู นักกีฬาแอโรบิกดานซ์ที่สนใจ เข้าอบรมโค๊ช-ผู้ฝึกสอน การเต้นปอมปอม(POM POM) และเชียร์ลีดดิ้ง ระดับ 1 (ภาคกลาง) ที่อาคารฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก อยู่ติดกับตึก 25 ชั้น ให้มาเข้าอบรม ได้ฟรี ใน วันเสาร์ที่ 17 และ อาทิตย์ที 18 กพ.61 เวลา 9.00 -16.00 น.
   
 • อบรมเชิงปฎิบัติการ ครูผู้นำเต้นแอโรบิกครั้งที่2 ที่เทศบาลต.แพรกษา
  ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลต.แพรกษา ท่านดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร มอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต.แพรกษา ท่านรอง ประกาศิต ยังคง มาเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบให้ท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลต.แพรกษา ท่านรอง อตีด สุขดิษย์ มาเป็นประธานกล่าวปิดงาน
  ท่านผอ.กองคลัง กองสาธารณสุข กองสวัสดิการ กองวิชาการที่อำนวยความสะดวก และอนุเคราะห์สถานที่จัดการอบรมในครั้งนี้
  ท่านศิริวัฒน์ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรและกล่าวคำเชิญในวันเปิดงาน
  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม อ.อนุวัต เยาว์ขันธ์
  ผู้ช่วยวิทยากร ครูอ้วน ครูบิว ครูอารีฟ ครูนัท
 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์