ทะเบียนรายชื่อผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ (ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสมาคมแอโรบิกดานซ์)
ว.ด.ป. ชื่อโครงการ สถานที่จัดอบรมอบรม จัดโดย จำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์(คน)
ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 ระดับ 1
9 เม.ย. 2561 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่ 1& 2 ประจำปี2561 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 85      
24-26 ส.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้2561 ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 93      
18 ม.ค. 2562 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่ 1& 2 ประจำปี2562 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 91      
27-29 ก.ค. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่1 (ภาคกลางและตะวันออก) ประจำปี2562 เทศบาลตำบลบางปู สมุทปราการ สมาคมแอโรบิกดานซ์ 198      
20-22 ก.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่2 (ภาคเหนือ) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สมาคมแอโรบิกดานซ์ 159      
24-26 ต.ค. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี สมาคมแอโรบิกดานซ์ 188      
15-17 พ.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่4 (ภาคใต้) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง สมาคมแอโรบิกดานซ์ 156      
2-6 มี.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่1 ประจำปี2563 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 51      
9-13 มี.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับกลาง กองการกีฬา กทม .รุ่นที่2 ประจำปี2563 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.   32    
         
รวม 1,021 32    
ข้อมูลล่าสุด 4 ส.ค. 2563 / จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์