• การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
 • กิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ และสมาชิกฯได้พบปะ สังสรรค์ ในวันคริสมาตร กับกิจกรรม X’mas dance workout
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
 

 
 
 
 
 
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม2563
  ประกาศขอเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย, วิทยาเขตอุดรธานี และ วิทยาเขตตรัง
  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ นำการแข่งขันแอโรบิกดานซ์(ตามกติกาการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ของสมาคมแอโรบิกดานซ์) เข้าสาธิตในงานการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.2562 เวลา 9.00น.

  หมายเหตุ มีคำสั่งจากกรมพลศึกษาให้เลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโค รงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ นำเต้นแอโรบิก
  ผู้ที่สนใจสมัครผ่าน QR CODE หรือลิ้งนี้
  https://www.facebook.com/225082941002705/photos/a.229560057221660/1156816064496050/?type=3&theater
  รายละเอียดตามแนบประกาศครับ
 
 

 
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพ ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศูนย์กีฬำและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมผู้ตัดสินและวิทยากรนำเต้นการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”  ที่จัดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่  4-5  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรเข้า อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ประจำปี 2561 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2รุ่น(รุ่นที่ 1วันที่ 5-9 มี.ค.2561, รุ่นที่2 วันที่ 19-23 มี.ค.2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
 
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 2/2561
  วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 1/2561
  วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ร่วมประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาวงการแอโรบิกของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ต้องการเห็นในอนาคตคือ ประชาชนสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์ที่ถูกต้อง
 
 • รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม นำคณะผู้ตัดสินของสมาคมแอโรบิกดานซ์เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันแอโรบิกดานซ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 
 • ...ดูเพิ่มเติม...
 

ติดต่อสมาคมแอโรบิกดานซ์

รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม
(นายกสมาคมแอโรบิกดานซ์)

สมาคมแอโรบิกดานซ์
35/9 ซอยสามเสน 24 ถนนนครชัยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร.0814310468

เวบไซต์ : www.aerobicdance.or.th
อีเมล์ : ada@aerobicdance.or.th


 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์