ระเบียบ กฎ และกติกา
การประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
(สนับสนุนโดย สสส.)
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น.-16.00น. สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร้างความแข็งแรง-ความอ่อนตัว-Mobility และการเต้นแอโรบิกให้แก่ สมาชิกสมาคมฯ, ผู้นำเต้นแอโรบิก, ผู้นำออกกำลังกาย, และผู้สนใจทั่วไป
และเวลา 12.30-13.30น. มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมผู้นำเต้นแอโรบิกภาคใต้เมื่อวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชชุมดอกปีบ 3 อาคาร2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 • กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกขั้นต้น ประจำปี 2567 วันที่ 15-19 มกราคม 2567
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนแอโรบิกดานซ์ และ Moility ให้ความรู้ แก่สมาชิกสมาคม ผู้นำออกกำลังกายและบุคคลทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00-15.00น. ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ 4 ภาค (สนับสนุนโดย สสส.)

เขตภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566

เขตภาคอีสาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566

เขตภาคใต้
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

เขตภาคกลาง
เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566

 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) 4 ภาค
  (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคเหนือ
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

เขตภาคอีสาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

เขตภาคใต้
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

เขตภาคกลาง
เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

 
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2566”และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของ สมาคมแอโรบิกดานซ์ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 กิจกรรมนี้สมาคมฯได้เชิญ ผศ.นพ.ธีรวุฒิ ธรรมวิบูลย์ศรี จากโรงพยาบาลศิริราช มาเป็นวิทยาการให้ความรู้เรื่องการป้องกันบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการปฐมพยาบาลอีกด้วย
 
 • โครงการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายนำออกกำลังกายสู่ชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรผู้นำออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิคที่ดี ระหว่าง วันที่ 24-25 เมษายน 2566 และวันที่ 1-2, 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ สมมาคมแอโรบิกดานซ์ ณ. โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ละมุง จ.ชลบุรี
 
 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา อบรมวิชาการ "การอบรมผู้นำออกกลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก และการเต้นแอโรบิกเพื่อการแข่งขัน" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ อาคารพลศึกษา (BRU complex) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 
 • กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกขั้นต้น ประจำปี 2566 ของ2 รุ่น วันที่ 6-10 และ 13-17 กุมภาพันธ์.2566
 
 • วันที่ 23 มกราคม 2566 สมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ เป็นกีฬาสาธิต กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี ร่วมสนับสนุน
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ และร่วมออกกำลังกายสังสรรค์กับกิจกรรม Merry X’mas n Happy new year 2023 workout ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายแบบ FUSION ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 – 16.00 น. ให้กับสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ ผู้นำการออกกำลังกาย และบุคคลทั่วไป ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
 
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
 • กิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ และสมาชิกฯได้พบปะ สังสรรค์ ในวันคริสมาตร กับกิจกรรม X’mas dance workout
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
 

 
 
 
 
 
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม2563
  ประกาศขอเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอบางปู จังหวัดสมุทรปราการ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย, วิทยาเขตอุดรธานี และ วิทยาเขตตรัง
  โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

 
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ นำการแข่งขันแอโรบิกดานซ์(ตามกติกาการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ของสมาคมแอโรบิกดานซ์) เข้าสาธิตในงานการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.2562 เวลา 9.00น.

  หมายเหตุ มีคำสั่งจากกรมพลศึกษาให้เลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด

 
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโค รงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ นำเต้นแอโรบิก
  ผู้ที่สนใจสมัครผ่าน QR CODE หรือลิ้งนี้
  https://www.facebook.com/225082941002705/photos/a.229560057221660/1156816064496050/?type=3&theater
  รายละเอียดตามแนบประกาศครับ
 
 

 
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพ ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศูนย์กีฬำและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมผู้ตัดสินและวิทยากรนำเต้นการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”  ที่จัดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่  4-5  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรเข้า อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ประจำปี 2561 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2รุ่น(รุ่นที่ 1วันที่ 5-9 มี.ค.2561, รุ่นที่2 วันที่ 19-23 มี.ค.2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
 
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 2/2561
  วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
 
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 1/2561
  วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
  คณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ร่วมประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาวงการแอโรบิกของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ต้องการเห็นในอนาคตคือ ประชาชนสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์ที่ถูกต้อง
 
 • รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม นำคณะผู้ตัดสินของสมาคมแอโรบิกดานซ์เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันแอโรบิกดานซ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
 
 • ...ดูเพิ่มเติม...
 

ติดต่อสมาคมแอโรบิกดานซ์

รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม
(นายกสมาคมแอโรบิกดานซ์)

สมาคมแอโรบิกดานซ์
35/9 ซอยสามเสน 24 ถนนนครชัยศรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร.0814310468

เวบไซต์ : www.aerobicdance.or.th
อีเมล์ : ada@aerobicdance.or.th


 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์